Bekijk de antwoorden op ...

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op ...

Veelgestelde vragen

by jaap
FAQ PRAKTIJK VOOR ORTHOPEDAGOGIEK ARNHEM

Onderstaande vragen en antwoorden betreffen alle vormen van “sessies”: dat wil zeggen behandeling, ondersteuning, observatie en training. Staat jouw vraag er niet tussen? Aarzel niet om contact op te nemen.

Wordt ondersteuning vanuit PvO Arnhem vergoed?

De hulp die vanuit de Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem wordt geboden (Jeugd-en Opvoedhulp), valt onder de Jeugdwet. De vergoeding hiervoor loopt via de gemeente waarin het kind woont. Voor 2020 heeft Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem contracten met de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Duiven en Zevenaar.

Als je in aanmerking wil komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, of specialist noodzakelijk. Daarnaast kun je contact opnemen met de gemeente, waarin je woont. De gemeente, cq. het wijkteam, kan eveneens verwijzen naar Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem. Zowel (groeps-) begeleiding, behandeling, therapie alsmede onderzoek wordt vergoed binnen de contracten die de praktijk met de gemeenten heeft.

Uit hoeveel sessies bestaat een behandeling?

Hoeveel sessies nodig zijn, is niet vooraf aan te geven. Maar het zijn er nooit meer dan dat jij wil; je kan op ieder moment stoppen als je denkt dat meer sessies onvoldoende zullen toevoegen.

Omgekeerd zal ook vanuit de Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem worden aangegeven wanneer meer behandelingen niet meer noodzakelijk zijn of als jouw kind op een meer gebaat is bij andersoortige hulp. In veel gevallen zullen dan nog één of enkele sessies met een grotere tussenperiode worden gepland om de behandeling af te bouwen.

Is Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem aangesloten bij toezichthoudende beroepsverenigingen?

Logo SKJ - Stichting Kwaliteitskader JeugdPvO Arnhem is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd. Het Kwaliteitskader Jeugd geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals dienen in te zetten.

SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Want jeugdhulp is geen kinderspel.

Logo NVO - Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigenDaarnaast is Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem geregistreerd bij NVO: de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

Wat zijn jouw kwalificaties als orthopedagoog?

Ik ben in 2001 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Na deze studie heb ik aaneengesloten gewerkt in de orthopedagogische hulpverlening, achtereenvolgens als Pedagogisch medewerkster, Intensief Orthopedagogisch Gezinsbegeleider, Behandelingscoördinator en Orthopedagoog.

Sinds oktober 2017 ben ik full time werkzaam als zelfstandig Orthopedagoog.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar mijn LinkedIn profiel.

Top